Friday, February 3, 2012

Six tapos seven tapos eight....


Anim na buwan ang lumipas, mga masasayang sandali'y iyong ipinamalas
Minsan kang inaasam-asam, kaya ngayo'y labis- labis ang kagalakan
Anim na buwan ka na ngayon at patuloy pang madadagdagan ang iyong gulang
Mahal na mahal ka namin anak at lahat-lahat aming ibibigay....

Para sa iyo ang bidyo na ito mahal naming IYAH....

video

2 comments: