Monday, September 12, 2011

Share LangShare ko lang tong nabasa ko sa facebook... It reminds me of someone...


Isang gabi naglalakad ako sa isang madilim na iskinita .. Bigla akong may narinig na tila SUMPA..
.

... .

... "ANABI AH ILONER O PEING AD MAYA LAM A TING A EMER HAD ANABI ONA UBER OP MOR MAASIN"
.

.

haLos mabaLiw ako ..
.

.

lalo na nung makita sa sulok ng mga mata ko na NGO-NGO pala ang kumakanta ng "BILLIONAIRE"..

uulitin nya yan =)) haha
 

4 comments: